องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ซอยหนองบัวหลวง 1 (ชาวดอย) หมู่ที่ 2 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ คำสั่งแต่งตั้งตรวจ ตารางบก.01 ประกาศคชจ.ราคากลาง สรุปราคากลาง