องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนพัสดุ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565      

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565