องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562-2563 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1
รายงานผลการจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
รายงานผลการจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 2
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
รายงานผลการจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 3                                                                                      
รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.6) ครั้งที่ 2
 รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.6) ครั้งที่ 1
รายงานผลติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ต.ค.62-มี.ค.63