องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศ(ู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี