องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังบ้านนางพเยาว์ นวลปลอด หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหงัดปราจีนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังบ้านนางพเยาว์ นวลปลอด หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี