องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณท้ายตลาดบ้านนางติ๋มลงคลองสวนพริก หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณท้ายตลาดบ้านติ๋มลงคลองสวนพริก หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีบุรี จังหวัดปราจีนบุรี