องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2563 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการและแผนการจัดหาพัสดุ  ผด.2 ผด.5 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2563