องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมถนนลูกรังซอยบ้านเสี่ยวัตร หมู่ที่ 9 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผู้ชนะ