องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 7-หมู่ที่6 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1672026490.pdf">คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1672026510.pdf">ประกาศค่าใช้จ่ายราคากลาง
 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1672026531.pdf">ตารางบก.01
 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1672026546.pdf">สรุปราคากลาง