องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน

20

2017

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาตามอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร

ประกาศประกวดราคารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไ […]

กันยายน

14

2017

ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร

ร่างประกาศจัดซื้อรถขยะ ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถขยะ […]

มิถุนายน

19

2017

ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสังคะวะดี หมู่ที่ 8 ตำบลดงพระราม

ตารางปปช.1 ปร.4 ปร.5 ประกาศกำหนดราคากลาง ประกาศโครงการก […]