องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

ดงพระรามและบางบริบูรณ์น่าอยู่ เชิดชูเที่ยวเชิงนิเวศ แพทย์แผนไทย อุตสาหกรรมก้าวไกล ส่งเสริมประเพณีคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี

หมู่ 1-12 ตำบลดงพระราม และหมู่ 1-6 ตำบลบางบริบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงพระราม วันที่ 9 สิงหาคม 2554

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี

ท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด 3-26 มิ.ย.2552 โดย อ.เมืองปราจีนบุรี

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

13 เมษายน 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ฉลาดคิด จิตบริสุทธ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552

http://www.dongpraram.go.th/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=13&Itemid=107 http://www.dongpraram.go.th/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=11&Itemid=107 http://www.dongpraram.go.th/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=10&Itemid=107 http://www.dongpraram.go.th/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=9&Itemid=107 http://www.dongpraram.go.th/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=7&Itemid=107 http://www.dongpraram.go.th/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=8&Itemid=107 http://www.dongpraram.go.th/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=6&Itemid=107 # http://www.dongpraram.go.th/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=4&Itemid=107 http://www.dongpraram.go.th/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=3&Itemid=107 http://www.dongpraram.go.th/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=2&Itemid=107 http://www.dongpraram.go.th/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=1&Itemid=107