องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร

เปิดอ่าน 830 views