องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายไว กล่อมพิกุล ถึงแยกบ้านนางทิม พันธ์หว้า และข้างบ้านนางสาวเสาวนีย์ กวางทอง บ้านดงตาแทน หมู่ที่ 4 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เปิดอ่าน 200 views