องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวสารองค์กร

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาตามอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร

ประกาศประกวดราคารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไ […]

ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร

ร่างประกาศจัดซื้อรถขยะ ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถขยะ […]